CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRKİYE VE ANKARA’DA TENİS: CAMİA VE MEKAN OLARAK BİR SPORUN YÜKSELİŞİ

Lale ÖZGENEL

Özet


Cumhuriyetin ilk yıllarında ülke geneline yayılması amaçlanan Beden Terbiyesi faaliyetleri kapsamında spor yönetiminden sorumlu cemiyetler kurulur, çeşitli spor branşları Halkevlerinin ve eğitim kurumlarının ders programlarına dahil edilir, spor branşları ve sahaları üzerine yazılar ve kitaplar kaleme alınır ve yeni spor salonları ve merkezleri projelendirilir, hayata geçirilir. Ülkenin çağdaşlaşma hedefleri doğrultusunda geleneksel sporların yanı sıra tenis gibi Osmanlı’nın son döneminde yoğunlukla İstanbul ve İzmir’de yerleşik gayrimüslim vatandaşlar ve yabancılar tarafından oynanan batı kökenli sporlar da yeni mekanlar ve taraftarlar edinir. Cumhuriyet’in ilk otuz yılı içinde tenis, sayıca artmış özel kulüplerde ve spor tesislerinde oynanmaya devam eder, Türk sporcuların da müsabık olmasıyla giderek popülerleşir. Artan ilgi ve ihtiyaç karşısında öncelikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentlerde yeni kulüp binaları yapılır. Bu makale Türkiye’de tenis sporunun tarihine ve Cumhuriyet’in ilk otuz yılı içinde yaygınlaşmasına bir çerçeve oluşturarak, bu zaman dilimi içinde kurulan öncü tenis kulüplerine ve bu kulüpler için tasarlanan yeni kulüp binalarına odaklanmakta, bu kapsamda bir dönem yapısı olan Ankara Tenis Kulübü binasının ‘modernist’ mimarisini detaylı tartışmaktadır.

Anahtar Kelimeler


Cumhuriyet Dönemi, spor, tenis, modern mimarlık, Ankara Tenis Kulübü.

Tam Metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaked.2017.16.001

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.