TARİHSEL DOKUDA SOSYAL DEĞİŞİME DUYARLI BİR SAĞLIKLAŞTIRMA MODELİ; PATLICANLI YOKUŞU-İZMİR

Hümeyra BİROL AKKURT, Hayat ZENGİN ÇELİK, Deniz GÜNER, H. Evren ERDİN, Feyzal AVCI ÖZKABAN

Özet


Tarihi yerleşimlerin kültürel değerlerinin güçlendirilerek korunması, koruma disiplinin önemli tartışma alanlarından biridir. Ülkemiz açısından bu konu, tarihi dokuların ağırlıkla sosyal yapıda gözlenen değişimlerden etkilenerek birer çöküntü bölgesine dönüşmeleri ile daha da kritik açılımlara sahiptir. Diğer yandan son yıllarda, bu tür tarihi dokuları sağlıklaştırmaya yönelik müdahale önerilerinin ağırlıkla alan dışı kullanıcılarının talep ve beklentilerine öncelik verecek biçimde yapılandırılması ve bu kapsamda yaratılan sosyal değişim temelinde ortaya çıkan sorunlar konuya tartışılması gereken bir içerik kazandırmaktadır.
Bu noktadan hareketle sunulan yazı, ülkemiz sağlıklaştırma uygulamalarında sıklıkla izlenen olumsuz sonuçlar ve özellikle de “mutenalaşma” olarak yaşanan değişimler üzerinden, bu tür alanlarda geliştirilebilecek stratejik koruma yaklaşımlarının ve müdahale öngörülerinin nasıl yapılandırılabileceğine ilişkin bir öneriyi paylaşmayı amaçlamaktadır. Yerin fiziksel, sosyal ve kültürel niteliklerini bütüncül anlamda koruyarak sürekliliğinin sağlanması hedefine temellendirilmiş model önerisi, İzmir tarihi konut dokusunun önemli arterlerinden biri olan “Patlıcanlı Yokuşu (806sokak)”nu konu alan sağlıklaştırma çalışmasının deneyimleri üzerinden aktarılmaktadır. Yazı kapsamında, bölgenin var olan sorunlarını dikkate alarak kentle yeniden bütünleştirilebilmesine imkân verecek sosyal değişime duyarlı senaryolar ve önemli tarihsel unsurlar arasında bir bağlantı aksı olarak yokuşun kullanılabilirliğini artıracak kültürel, işlevsel ve mekânsal öngörüler özetlenerek sunulmaktadır. 


Anahtar Kelimeler


Tarihi çevre koruma, sağlıklaştırma modeli, sosyal değişim, yaşam kalitesi, sosyal-kültürel sürdürülebilirlik, İzmir - Patlıcanlı Yokuşu.

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaked.2017.16.004

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.