KUŞADASI, KADIKALESİ/ANAİA BİZANS CAM BİLEZİKLERİ: ANAİA ÜRETİMİ BİLEZİKLERİN YAPIMINA İLİŞKİN GÖZLEMLER

Tümay HAZİNEDAR COŞKUN

Özet


Bu makale Kuşadası, Kadıkalesi/Anaia kazısı buluntularından çok azı bilim dünyası ile paylaşılmış olan Bizans dönemine ait cam bilezikleri konu almaktadır. Bu takı gurubunun yeni örneklerle ve tipolojik tanıtımı ile cam bileziklerin yapım tekniklerine değinilerek Kadıkalesi/Anaia örneklerinde saptadığımız bir uygulamanın tartışılması yazımızın öncelikli amacını oluşturmaktadır. Kadıkalesi’nde yirmi binden fazla cam parçanın bulunması, üretime yönelik pek çok objenin varlığı kaledeki cam üretimine işaret eden en mühim malzemelerdir.    Henüz seramiklerde olduğu gibi bir fırın bulunmasa da, olası fırın malzemeleri kazının başından bu yana cam üretimine ilişkin veriler sunmuştur. Üretim açısından dikkate alındığında kimi madeni gereçleri de camla ilişkilendirmek mümkündür. Buluntuların çokluğu, kaledeki cam şişe, bardak, kandil vb. ticari üretimler gibi bileziklerin de ticaretle ilişkisini göstermektedir. Özellikle bileziklerin sayısal fazlalığı bu buluntu grubunun sadece günlük yaşamla sınırlandırılamayacağını gösterirken bilezik üretiminde kullanılan önceden hazırlanmış düz çubuklar ise olasılıkla seri üretimin bir sonucu olmalıydı.

Anahtar Kelimeler


Bizans, Kadıkalesi kazısı, Bizans cam sanatı, cam bilezikler, cam fırını, takı.

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaked.2017.16.007

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.