TURGUTLU YUKARI BOZKIR KÖYÜ EVLERİ VE KORUMA SORUNLARI

Gülser ÖZGÖKÇELER KARAMAN, Eti AKYÜZ LEVİ

Özet


Tarımın önemini yitirmesi ve değişen yaşam koşullarına bağlı olarak köyden kente göç, kırsal alanlardaki geleneksel evlerin kullanılmayarak hızla yok olmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda sözkonusu yapıların belgelenmesi ve yaşatılarak korunmasına ilişkin modeller geliştirilmesi giderek daha fazla önem kazanmaktadır.
Bu çalışmada Manisa’nın Turgutlu ilçesine bağlı dağ köylerinden Turgutlu-Ören-Karaköy aksında, Turgutlu’ya 9 km. uzaklıkta konumlanan Yukarı Bozkır Köyü ele alınmaktadır. Yörük köyü olan geçimi tarım ve hayvancılığa dayalı yerleşimde yapıların genelini evler oluşturmakta, ayrıca bir cami, çeşme ve kahvehane bulunmaktadır. Evler, genellikle iki katlı, alt katları ahır ve depo; üst katları yaşam mekânı niteliğindedir. Yerleşimde başlıca ev tipleri olarak, dış ve orta sofalı evler görülmektedir. Evlerin yapım sistemi incelendiğinde, bazılarının yığma, bazılarının ise karma (alt katı yığma, üst katı ahşap karkas) olduğu görülmektedir.
Evlerin bir kısmı sürekli, ancak çoğunluğu geçici olarak kullanılmakta olup, bazıları da terk edilmiştir. Bu durum dokunun sürdürülebilirliği açısından tehdit oluşturmaktadır. Ayrıca geleneksel yapılara niteliksiz müdahalelerin yapılması ve yeni yapımlarda geleneksele duyarlılığın yeterli düzeyde olmaması özgün kimliği zedeleyen nedenler arasındadır. Yukarı Bozkır Evlerinde özgünlüğü bozan müdahaleler kapsamında kısmi yeniden yapım, özgün mimari ögelerin kaybı, özgününe uygun olmayan değişimler belirtilebilir.
Çalışmada alan çalışmaları, anket çalışması ve literatür taraması ışığında yerleşimin belgelenmesi, değerlendirilmesi, geleceğine yönelik dokusal ve odaksal bağlamda önerilerin geliştirilmesi yer almaktadır.


Anahtar Kelimeler


Turgutlu, Yukarı Bozkır, kırsal ev, kırsal kalkınma, koruma.

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaked.2017.16.008

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.