ŞÜKRÜ TÜL ESKİ ESER KOLEKSİYONU’NDAKİ BİZANS DÖNEMİ MADENİ ESERLERİ

Zeynep ÇAKMAKÇI

Özet


Bu makalede Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Şükrü Tül Koleksiyonu’nda sergilenen farklı tür ve işlevdeki Bizans dönemi madeni eserleri incelenmektedir. Kurşun bir mühür hariç, tamamı bronz malzemeli bu eserler arasında haçlar, kemer tokaları, damga ile yüzük yer alır. Söz konusu bu objeler, makalede öncelikle Bizans dünyasındaki işlevleri, genel özellikleri ve kronolojik gelişimleri ile ele alınmış, sonrasında benzerleriyle karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Buluntu yeri bilinmeyen ve tamamı bağış yoluyla koleksiyona kazandırılan bu eserlerin bazıları için tarihlendirme önerileri de çok yakın benzeri üzerinden yapılmıştır. Arkeolojik alanların Bizans tabakalarında olduğu kadar, müzeler ve özel koleksiyonlarda sıklıkla karşılaşılan bu objeler, Bizans dini ve gündelik yaşamına ilişkin somut belgeler olarak Bizans yaşam kültürü ve alışkanlıklarını algılamamızı kolaylaştırır.


Anahtar Kelimeler


Bizans, kemer tokası, röliker haç, kurşun mühür, yüksük, yüzük.

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaked.2017.15.003

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.