ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİNDE “DEVŞİRME” İLE “SÜREKLİLİK”

Ömür BAKIRER

Özet


Bu yazıda,  Selçuklular döneminde Akşehir’de inşa edilen bir grup dini yapıda  kullanılan devşirme taşlar incelenmektedir. Onüçüncü  yüzyıl başında, Konya’nın Selçuklular tarafından fethini Akşehir’in fethi  takip etmiştir. Kentte  halen ayakta duran dini, eğitim ve anı yapıları, savaşlar sırasındaki  yıkımlardan  sonra kenti yenilemek ve zenginleştirmek için gerçekleştirilen yapısal etkinliklere tanıklık ederler. Bu etkinlikler sırasında, kentteki eski kültürlere ait, ancak savaşlar sırasında yıkılan yapılardan kalan yapı taşları ve bezemeli taşlar ikinci kez kullanılmış ve bu sayede zamanımıza kadar yapıların üzerinde, ancak özgün işlevlerinden farklı konumlarda korunmuşlardır. 


Anahtar Kelimeler


Akşehir, Selçuklu, Bizans, mescidler, devşirme.

Tam Metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaked.2017.15.004

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.