İSTANBUL MUHSİNZADE HANI ÜZERİNE BİR RESTİTÜSYON DENEMESİ

Bozkurt ERSOY

Özet


İstanbul, Fatih (Eminönü) İlçesi, Hobyar Mahallesinde bulunan Muhsinzade Hanı, 1772 yılına ait vakfiyesinden hareketle 18. yüzyılın ikinci yarısına tarihlendirilmektedir. Avlulu ve iki katlı inşa edilen yapının alt katı revaksız, üst katı ise revaklı bir kurguya sahiptir. Muhsinzade Hanı gerek doğal afetler, yapılan onarımlar ve tadilatlarla; gerekse bulunduğu bölgede ticaretin giderek yoğunlaşması ile cephe ve planında büyük değişiklikler geçirmiştir.  Özellikle, ara duvarların yıkılarak mekanların genişletilmesi sonucu mekan kurgusu kaybolmuştur. Onarımlar sırasında avlu kotu mekan depolarının bulunduğu kota kadar indirilmiş; elde edilen yeni zemin seviyesi avlu cephelerinin üç katlı bir görünüme dönüşmesine neden olmuş ve bu nedenle yapı özgünlüğünü yitirmiştir.

Çalışmamız, vakfiye kaydı ile bugünkü plan ve cephe özelliklerinden hareketle, yapının özgün durumunu ortaya koyacak bir restitüsyon denemesini ve yorumlamayı amaçlamaktadır.


Anahtar Kelimeler


Osmanlı mimarisi, Osmanlı hanları, şehir ı̇çi hanları, han, İstanbul.

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaked.2017.15.006

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.