KAMUSAL ALAN - KULLANICI İLİŞKİSİ: YENİ CAMİ - MISIR ÇARŞISI VE ÇEVRESİ

Hande APAK, Yağmur ERTEMİR, Ebru DÖNMEZ

Özet


Bireyin içerisinde bulunduğu çevre olarak fiziksel ve sosyal çevre, mimari mekân tasarımında iç ve dış mekân yaşantısı olarak görülmektedir. Buna bağlı olarak dış mekân kalitesi, bireyin toplum ve çevre ile olan ilişkisi bağlamında kamusal alan yaşantısını etkilemektedir. Kamusal alanlar toplumun sosyalleşme alanları, günlük yaşantılarını geçirdikleri mekânlar veya belirli zamanlarda (bayram, etkinlik vb.) toplanılan alanlar olarak düşünülebilir. Kamusal alanda mekan kalitesi araştırmasını amaçlayan bu çalışmada İstanbul Eminönü’nde yer alan Yeni Cami ve çevresi, Eminönü Meydanı, Mısır Çarşısı ve Mahmutpaşa bölgesi incelenmiştir. Yöntem olarak alan araştırması, literatür taraması ve anket çalışması kullanılmıştır. Eminönü bölgesindeki çalışma alanının konumu, tarihi değişimi, fiziksel yapısı incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda çalışma alanında yapılan anketler değerlendirilerek kamusal alan ve kullanıcı ilişkisinin ortaya konması amaçlanmıştır.


Anahtar Kelimeler


Eminönü meydanı, Mısır Çarşısı, Yeni Cami, Kamusal Alan, Mekân Kalitesi.

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaked.2017.15.009

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.