TÜRK-İSLAM KÜLTÜRÜNDE NAL-I ŞERİF’LER VE NİĞDE’DEKİ NAL-I ŞERİF ÖRNEĞİ

Mustafa ERYAMAN

Özet


Bu çalışma Niğde İli, İtulumaz Dağı Kilisekayası Keşişhanesi’ni ele almaktadır. Niğde il merkezine 6,5 km. uzaklıkta, ilin doğu-güneydoğu yönünde sıralanan, İtulumaz Dağı ile Kızıldağ’ın arasında yer alan yelpaze formundaki dik yamacın zirveye oldukça yakın, sarp kısmında denizden yaklaşık olarak 1950 m. yüksekliktedir. Niğde’yi ve çevresini görecek bir konumla, batı-kuzeybatı yönünde kireçtaşından yekpare bir kaya kütlesinin içerisinde oluşturulmuştur. Keşişhane; yoksulluk, yalnızlık ve çile içerisinde dünyadan kopuk yaşayan insanlarca, doğal kaya kovuklarının yanı sıra insan eliyle oluşturulmuş şapel, yataklık ve oturma hücrelerini içeren, oldukça sade, antik dönem mimari yapıyı arz etmektedir. Şapelin yer aldığı kayalık sahada iki katlı barınma ve inziva amaçlı kaya kovuklarında şekillenen iki farklı dine yönelik sembolleri ile bizlere şaşırtıcı bir tablo sunmaktadır. Çalışmamızda bu sembollerden olan ve Nal-ı Şerif ya da Nal-ı Saadet (Hz. Muhammed’in sandalet türü ayakkabısı) motifinin kaya kovuğuna nakşedildiği örnekler incelenmiştir. Bu bağlamda Nal-ı Şerif ve motifi hakkında bilgi verilmiş ve semboller incelenmiştir. Böylece Niğde İli kültürüne katkı sağlayacağını da düşündüğümüz sembollerin bilim dünyasına tanıtılması hedeflenmiştir.


Anahtar Kelimeler


Niğde, İtulumaz dağı, Kilisekayası keşişhanesi, Nal-ı Şerif, Nal-ı Pak.

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaked.2017.15.012

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.