HAYVANSAL LİFLERİ ENDÜSTRİYEL VE GELENEKSEL ÜRETİM OLARAK DEĞERLENDİRMEDE COĞRAFİ İŞARETLEMENİN ÖNEMİ: TİFTİK ÖRNEĞİ

Ayşem YANAR, Gürsel DELLAL, Zeynep ERDOĞAN, Erkan PEHLİVAN

Özet


Literatürde Ankara şehrinin adı ile anılan Ankara keçisi, Ankara’nın önemli kültürel mirası olarak kabul edilmektedir. Gemlik atı, Kangal koyunu, Kars Türk çoban köpeği, Türk tazısı gibi bazı hayvanların coğrafi işaret tescili bulunmasına rağmen Ankara keçisi coğrafi işaret kapsamında incelenmemiştir. Ankara keçisi de sözü edilen diğer hayvanlar gibi Türkiye’nin yerli genetik kaynağıdır.

Tiftik, Ankara keçisinden elde edilen özel bir hayvansal liftir ve bu coğrafyaya özgü coğrafi işaret olma potansiyeli vardır. Tiftiğin endüstriyel ve geleneksel olarak el sanatlarıyla kullanımı ise kültürel mirasın devamlılığı açısından önemlidir.

Bu çalışmada hammaddesi lif olan ve coğrafi işaret tescili onaylanan el sanatları ürünleri incelenmiştir. Ankara keçisinin doğrudan coğrafi işaret alamaması sebebiyle, Ankara keçisinden elde edilen tiftiğin coğrafi işareti alabilme durumu ve endüstriyel-geleneksel olarak değerlendirilmesi açısından önemi irdelenmiştir. 


Anahtar Kelimeler


Coğrafi işaret, Ankara keçisi, tiftik, hayvansal lif, el sanatları.

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaked.2017.15.0013

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.