YENİ BULGULAR IŞIĞINDA TİRE BEDESTENİ

Şakir ÇAKMAK, Görkem YALÇIN

Özet


Günümüzde İzmir’in ilçelerinden biri olan Tire, geçmişi Antik Çağ’a kadar uzanan zengin bir mimari mirasa ev sahipliği yapmaktadır. Aydınoğulları Beyliği’ne başkentlik de yapan kent, Osmanlı hakimiyetinin sağlanmasının ardından Aydın Sancağı’nın merkezi olmuştur. Osmanlı dönemindeki imar faaliyetleri, kenti 15. yüzyıldan itibaren Anadolu’nun önemli ticaret merkezlerinden biri durumuna getirmiştir. Tire’nin güney kesiminde, Yukarı Çarşı olarak bilinen bölgede yer alan bedesten, kentin ticari kimliğini yansıtan önemli tarihi yapılardan biridir.

Osmanlı bedestenlerinin klasik kurgusunu hatırlatan Tire Bedesteni, uzun süre metruk durumda kalmıştır. Yapının restitüsyonuna yönelik olarak 2014 yılında kazı ve temizlik çalışmalarına başlanmış; elde edilen veriler doğrultusunda şekillenen restorasyon çalışmaları da 2017 yılında tamamlanmıştır. Kazı, temizlik ve raspa çalışmaları sonucunda elde edilen bulgular, yapının özgün durumuna ilişkin önemli bilgiler sunmaktadır


Anahtar Kelimeler


İzmir, Tire, İbn Melek, Bedesten, Restitüsyon.

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaked.2018.17.001

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.