SOYLULAŞAN GELENEKSEL DOKULARDA KORUMA ALAÇATI’DA YAŞANAN DÖNÜŞÜMÜN MEKANA VE KORUMA SÜREÇLERİNE ETKİLERİ

Deniz HEKİMOĞLU, AYŞEGÜL ALTINÖRS ÇIRAK

Özet


Çeşme Yarımadası’nın tarihi yerleşmelerinden birisi olan Alaçatı, 2000 yılına kadar Ege Bölgesi’nin tipik mübadele kasabası kimliğini taşımakta iken, yükselişe geçen turizm sektörü paralelinde bir soylulaşma süreci yaşamıştır. Bu çalışma, Alaçatı’da yaşanan dönüşümün mekansal yapıya ve geleneksel dokunun korunma çalışmalarına ne yönde etki ettiğini araştırmayı amaçlamaktadır. Araştırma kapsamında, Alaçatı’da değişimin nasıl ve ne zaman başladığını anlamak üzere, yakın geçmişte yerleşim için geliştirilen plan, proje, yatırım ve etkinlikler kronolojik olarak aktarılmış, ardından dönüşümün mekânsal etkilerinin ortaya konması amacıyla; yerleşim lekesinin genişleme durumu, arazi kullanım özelliklerindeki değişimler, plan kararları ve koruma-onarım çalışmaları incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda; turizm sektörünün gelişimi sürecinde yerleşmenin mekansal özelliklerinde yaşanan değişimler ve yerleşimin özgün tarihsel dokusunu korumak üzere ortaya konulan çalışmalar, koruma ve planlama ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler; Alaçatı’da yaşanan koruma deneyiminin, işlev değişiklikleri, izinsiz onarımlar ve bütünleşik koruma yaklaşımı kapsamında sorunlar taşıdığını ortaya koyar niteliktedir. Alaçatı’nın tarihsel özelliklerinin bir dekor ve vitrin olarak ele alınmaya başlandığı, özellikle sosyal ve mekansal doku arasındaki ilişkisinin göz ardı edildiği görülmektedir.


Anahtar Kelimeler


Alaçatı, tarihi doku, koruma, mekânsal değişim, soylulaşma

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaked.2018.17.005

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.