YENİDEN İŞLEVLENDİRİLEN BİR GELENEKSEL KONUT; TOKAT VASFİ SÜSOY EVİ

Emine SAKA AKIN, Aygün KALINBAYRAK ERCAN, Sadakat Safiyye MUMCUOĞLU, Elif YAPRAK BAŞARAN

Özet


Son yıllarda özgün fonksiyonunu yitirmiş tarihi yapıların mekânsal ve sosyal sürekliliğinin sağlanarak korunması anlayışı benimsenmektedir. Bu anlayışın esas olduğu korumada değişen dünyadaki, değişen ihtiyaçların karşılanmasının en iyi yollarından biri de tarihi yapıların yeni işlevlerle yeniden kullanılmasını sağlamaktır. Böylece yeni işlev verilen yapılar kent yaşamı ile bütünleşerek gelecek nesillere daha sağlıklı bir biçimde aktarılacaktır. Günümüzde değişen aile yaşamına ve mekânsal isteklere cevap veremeyen geleneksel konutlar çoğunlukla yeni işlev verilerek kullanılmaktadır. Tokat kent merkezinde ve kentsel sit alanı içerisinde bulunan Vasfi Süsoy Evi de bu bağlamda değerlendirilmiştir. Makalenin konusunu oluşturan bu geleneksel konut günümüzde kullanılmamakta ve bir takım yapısal hasarları bulunmaktadır. Bu çalışmada Vasfi Süsoy Evi’ne yeni işlev verilerek yapılan restorasyon projesi analiz edilerek değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler


Geleneksel Ev, Koruma, Restorasyon, Yeniden Kullanım, Tokat.

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaked.2018.17.007

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.