GELENEKSEL ANTAKYA KONUTUNDA KATMANLAŞMA İZLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Mert Nezih RİFAİOĞLU

Özet


Çok sayıda medeniyete yerleşim yeri olmuş tarihi kent dokularının katmanlaşan oluşumlarının anlaşılması ve koruma stratejilerinin geliştirilmesi koruma alanının üzerine çalıştığı bir olgudur. Anadolu’da bulunan çok sayıdaki kent gibi Antakya tarihi kent dokusu da sahip olduğu zengin geçmişi ile çok katmanlı bir kenttir. Kentteki katmanlaşmanın çözümlenmesi antik dönemden günümüz kent dokusuna kadar olan süreçte kentin kültürel birlikteliğine odaklanmaktadır.
Bu çalışma, Antakya tarihi kent dokusu içinde bulunan mütevazı ölçekli tescilli bir sivil mimarlık eserini ele almaktadır. Antik dönemden itibaren iskân görmüş bir yerde konumlanan konutun katmanlaşma ile ilişkileri derinlemesine ele alınmış ve çözümlenmiştir. Bu kapsamda, çalışmanın giriş ve yöntem kısımlarını takiben yapının genel tanımı yapılmış ve konutun tarihsel, kentsel ve yapısal katmanlaşması açıklanmıştır. Çalışmanın sonucunda özellikle çok katmanlı kentlerde kültür varlıklarının tarihsel süreç içerisinde geçirdikleri değişimleri çözümlemenin önemine dair değerlendirme bulunmaktadır.


Anahtar Kelimeler


Antakya, Geleneksel Konut, Katmanlaşma, Koruma, Restitüsyon.

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaked.2018.17.009

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.