GİRESUN-ŞEBİNKARAHİSAR İLÇESİNİN KÜLTÜREL MİRASI: TAMZARA BEZİ

Arzu ARSLAN, Fatma Nur BAŞARAN

Özet


Giresun iline bağlı Şebinkarahisar ilçesi, deniz seviyesinden oldukça yüksekte, küçükbaş hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı, iklimi nedeniyle yoğun kış koşullarına sahip bir ilçedir. Anadolu’nun pek çok yöresinde olduğu gibi Şebinkarahisar’da da üretildiği mahallenin adıyla anılan Tamzara bezi dokumacılığı köklü bir geçmişe sahip olmasına rağmen günümüzde neredeyse kaybolma aşamasındadır. Bu araştırmanın amacı, Tamzara bezlerinin teknik, renk, desen ve kompozisyon özelliklerini değerlendirerek sistemli bilgiler sunmaktır. Bu amaç doğrultusunda eski dokuma ustaları ve aileleri ile yüz yüze görüşmeler yapılarak orijinal Tamzara bezlerinin üretim aşamaları belirlenmeye çalışılmış, var olan ve ulaşılabilen örneklerin teknik özellikleri saptanmıştır. Araştırma kapsamında 9 adet orijinal Tamzara bezi, II. Nesil olarak değerlendirilen 4 adet bez ve günümüz dokumaları olarak değerlendirilen 5 adet örnek bezin teknik analizleri yapılmış, geçmiş ile günümüz arasındaki değişim ve/veya benzerlikler ortaya konmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Tamzara bezi, Şebinkarahisar, tekstil, dokuma, kültürel miras.

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaked.2018.17.010

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.