SMYRNA / İZMİR KAZILARI MERMER AĞIRLIKLARI

Akın ERSOY

Özet


Bu makale içerisinde Smyrna/İzmir arkeolojik kazı çalışmaları sırasında ele geçen ve günümüze ulaşmış az sayıda
örnekle temsil edilen mermer ağırlıklar konu edilmiştir. Genellikle sıkça karşılaşılmayan örneklerden olan dört
mermer ağırlığın üçünün, Smyrna Agorası ve ilişkili yapılardan ele geçmiş olması şaşırtıcı olmamakla birlikte,
Roma dönemi ticari faaliyetlerine ilişkin ipuçları sunması açısından ayrıca önem taşıdıklarını belirtmek gerekir.
Agoraların büyük kalabalıkları barındıran ve ticaretin en yoğun olarak gerçekleştiği kamusal alanlar olması, ticari
amaçlarla Agorada bulunan ticaret erbabının kent yönetimi tarafından kontrol altında tutulmasını gerekli kılmıştır.
Bu bağlamda belirli kurallar çerçevesinde ölçü ve ağırlıkları kontrol eden ve birden fazla olduğu öngörülen kamu
görevlilerin kendi standart ağırlıklarıyla satıcının ağırlıklarını tartarak kontrol ettikleri bir denetim mekanizması
bilinmektedir. Hellenistik Dönem’den Erken Bizans Dönemi’ne kadar ticari faaliyetlerin son derece yoğun bir
şekilde yaşanmış olduğu Smyrna Agorası’nda, sözü edilen bu üç mermer ağırlığın yükçe ağır olan malları tartma
işleminde kullanılmış oldukları anlaşılmaktadır. Dördüncü örnek Smyrna Tiyatrosu’ndan olup buradaki etkinlikler
çerçevesindeki alışverişler sırasında kullanılmış olmalıdır.


Anahtar Kelimeler


Smyrna /Agora; Kazı;Mermer Ağırlıklar; Roma Dönemi

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaked.2018.18.001

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.