PARİON TİYATROSUN’DA BULUNAN GLADİATÖR GRAFFİTOLARI

H. Ertuğ ERGÜRER, Vedat KELEŞ

Özet


Parion, Antik Troas’ın en önemli kentlerinden biridir. Çanakkale İli, Biga İlçesi, Kemer Köyü sınırlarında
bulunmaktadır. Kentte kazı çalışmaları 2005 yılında nekropolde başlamıştır. Bu dönem boyunca yürütülen kazılar
kentin yerleşim süreci hakkında önemli bilgiler vermiştir. Kamu binalarından ve güney nekropolisten ele geçen
buluntular bize Parion’da MÖ 8. yüzyıldan MS 13. yüzyıla kadar yerleşimin olduğunu göstermiştir. Parion Tiyatrosu,
kent merkezi olarak düşündüğümüz çanağın batı tarafında, Roma Hamamına çok yakın; Agora, Yamaç Hamamı ve
Odeion gibi diğer yapılara çok uzak olmayan bir bölümde inşa edilmiştir. Parion Tiyatrosu’nda kazı çalışmaları,
2006 yılında orkestra üzerindeki Geç Dönem duvarında başlamış, sonrasında sahne binası podyumu, proscaenium,
cavea ve orkestranın bir bölümünde devam etmiştir. Bu makalede tiyatrodaki Gladiatör Graffitoları tanıtılmıştır. İki
büyük mermer blok üzerinde işlenen 5 Gladiatör ve sol profilden verilen bir yüz bu graffitoların en önemlileridir.
Bu graffitolar da Roma Döneminde, Parion Tiyatrosu’nda, Gladiatör dövüşlerinin yapıldığını göstermesi açısından
büyük önem taşımaktadır.


Anahtar Kelimeler


Troas; Parion; Roma Tiyatrosu; Gladiatör; Grafiti

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaked.2018.18.002

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.