TİRE MÜZESİ KOLEKSİYONUNDAN BİR GRUP CAM ŞİŞE

Tümay HAZİNEDAR COŞKUN

Özet


İzmir’in ilçelerinden biri olan Tire, Anadolu’da görülen tüm tarihi devirleri yaşamış, birçok uygarlığın izini taşıyan
merkezlerdendir. Kaynaklarda Teira, Tyrha, Thyeira, Thyaira ve Thyraion isimleriyle anılan ilçe Roma ve Bizans
döneminin önemli yerleşim yerlerindendir. Tire’nin geniş tarihsel sürecine katkı sağlayan en önemli verilerden biri de
Tire Müzesi’nde sergilenen tarihi eserlerdir. Çalışmamızın konusunu ise müzede yer alan cam şişeler oluşturmaktadır.
Makalemizde Tire Müzesi’nde bulunan camların 2000 yılı sonrasında, müzeye kazandırılmış olanları çalışılmıştır.
2000 yılı ve daha önceki senelere ait eserler ise Prof. Dr. Binnur Gürler tarafından “Tire Müzesi Cam Eserleri” başlıklı
bir kitap ve birden çok makaleye konu olmuştur. 2018 yılı itibari ile Tire Müzesi’nde toplam 218 adet cam eser
yer almaktadır. Söz konusu bu objelerden müzenin deposunda, tümü sağlam halde bulunan 16 cam şişe yazımızda
tanıtılmaktadır. Şişelerin çoğunluğu küçük boyutlu, muhtemelen parfüm şişesi gibi görülmekle birlikte birkaç tane
daha büyük hacimli kap, döneminde sürahi işleviyle kullanılmış olmalıydı.


Anahtar Kelimeler


Tire; Tire Müzesi; Cam; Roma Camı; Bizans Camı

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaked.2018.18.004

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.