SEBASTE ANTİK KENTİ VE ÇEVRESİ YÜZEY ARAŞTIRMALARINDA ELE GEÇEN CAM ESERLER

Emre TAŞTEMÜR, Münteha DİNÇ

Özet


Bir tesadüf eseri bulunup, 1966-1978 yılları arasında kazı çalışmaları yapılan Sebaste antik kentinde, Bizans Dönemi’ne
ait kiliseler ortaya çıkarılmış ayrıca çevresinde yer alan tümülüsler ve höyükte de kısa zamanlı kazılar yapılmıştır.
Bu bölgede kazılar yapılmadan önce de bölgeye gelen Avrupalı araştırmacılar tarafından da buranın Sebaste kentinin
merkezi olabileceği tahmin edilmiştir. Ancak kazı ve araştırmalara rağmen Sebaste’nin lokalizasyonuna ve sınırlarına
yönelik birçok soru işareti cevapsız kalmıştır. Bu anlamda 2016 yılından itibaren yapılan yoğun yüzey araştırmalarında
Sebaste ve çevresinde küçük buluntular, mimari parçalar ve yazıtlar incelenmeye başlanmış ve yerleşimle olan
bağlantıları irdelemiştir. Küçük buluntular arasında yer alan ve bu çalışmanın temelini oluşturan antik camlar ise ilk
defa bir yüzey araştırmasında, yerleşke ve buluntu paralelliğini göstermesi açısından önem kazanmaktadır.


Anahtar Kelimeler


Sebaste; Yüzey Araştırması; Pencere Camı; Kadeh; Bilezik

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaked.2018.18.005

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.