KOSTAKİ KONAĞININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ VE GÜNÜMÜZDEKİ KULLANIMI ÜZERİNE BIR ARAŞTIRMA

A. Esin KULELİ

Özet


Kostaki konağı, Trabzon’da Banker Kostaki Teophylaktos (Foto. 1) tarafından 20. yüzyılın başlarında, çevresinden
ayrışan bir tasarım anlayışıyla konut olarak kullanılmak üzere inşa edilmiştir. Konağın cephe düzenlemesi, yapım
sistemi ve iç mekanlarındaki bezemeleri, Trabzon’daki örneklerden çok, başkent İstanbul yapılarıyla benzeşmektedir.
Orijinalinde konut olarak tasarlanan konak, tarihi süreç içinde yüklendiği farklı işlevlerden sonra, günümüzde Müze
olarak kullanılmaktadır (TRAM 2013).
Bu çalışma kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen karar gereği hazırlanan yapının güncel durumunu
gösteren analitik rölöveleri ile konağın mimari niteliğine yönelik araştırma, inceleme ve değerlendirme sonuçları
sunulmaktadır. Çalışmanın amacı, Kostaki Konağına yönelik araştırma sürecinde edinilen bilgilerin, üretilen proje
ve detayların önemli bir bölümünün, araştırmacılarla paylaşılmasıdır. Literatür ve arşiv araştırması aşamasında
tarihi yapıya ait sınırlı verilere ulaşılabilmesi nedeniyle, bu paylaşımın başka araştırmalara da katkı sağlayabileceği
düşünülmektedir.


Anahtar Kelimeler


Kostaki Konağı; Kostaki Teophylaktos; Trabzon; Kalem işleri

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaked.2018.18.009

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.