BABAESKİ SEMİZ ALİ PAŞA KÜLLİYESİ

Ayşe Gülçin KÜÇÜKKAYA

Özet


Coğrafi konumu nedeniyle önemli bir yerleşim yeri olan ve 1359’da Osmanlı topraklarına katılan Babaeski’de yer alan Semiz (Cedid) Ali Paşa Külliyesi, Mimar Sinan tarafından 1562 yılında yapılmıştır. Külliye cami, medrese, hamam, kervansaray ve dükkanlardan oluşmaktadır. Tarihsel süreç içerisinde uğradığı istila ve savaşlarla birlikte, imar faaliyetleri ve bilinçsiz müdahaleler sebebiyle külliyeden günümüze sadece cami ve hamam kalabilmiştir. 

Çalışmada, Semiz Ali Paşa Külliyesi’nin belgelere göre değerlendirilmesi yapılmış; mevcut cami ve hamamın geçirdiği onarımlar ve günümüzdeki durumu ortaya konulmuştur. Yazılı kaynaklar,  mevcut kalıntılar ve karşılaştırmalı çalışma yapılarak Medrese ve “Çifte Hamam” olması muhtemel hamam için restitüsyon önerisi geliştirilmiştir. Bu bağlamda külliyenin bütüncül, evrensel koruma ilkeleri doğrultusunda korunması irdelenmiştir.

 

Anahtar Kelimeler


Babaeski, Semiz Ali Paşa Külliyesi, Cami, Hamam, Koruma.

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaked.2019.19.006

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.