MYRELAİON ROTONDASI’NIN TARİHİ VE GÜNCEL DURUMUNUN KENTSEL ARKEOLOJİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Mustafa ARMAĞAN

Özet


İstanbul’un günümüze ulaşan en önemli antik yapılarından biri Myrelaion Rotondası’dır. Gerek ‘rotonda’ şeklindeki özgün mimari formu gerekse tarihsel süreçte değişimler gösteren mimari ve işlevsel özellikleriyle İstanbul’un kadim tarihinde özel bir yere sahiptir. Konuya ilişkin yapılan bilimsel çalışmalarda; yapının ilk inşa edildiği döneme ve bu dönemdeki niteliğine yönelik farklı değerlendirmelerin olduğu anlaşılmaktadır. Bu çalışma ile antik Rotonda yapının tarihsel süreci ve bu süreçteki fiziki değişimleri ele alınarak yapının özelliklerine dair kapsamlı bir araştırmanın ortaya konulması hedeflenmiş, yapının ilk inşa edildiği dönem ve o dönemdeki işlevine dair değerlendirmelerde bulunulmuştur. Rotonda yapının güncel durumuna ilişkin ise yakın tarihteki niteliksel değişimleri, çevresel ölçekte fiziki durumu, kent dokusuyla ilişkisi ve korunmasına yönelik yapılan girişimler, kentsel arkeoloji bağlamında incelenerek yapının güncel durumunun kültürel mirasın korunması çerçevesinde iyileştirilmesi ve kentin güncel yaşam dokusuyla bütünleşmesine dair tespit ve önerilerde bulunulmuştur.


Anahtar Kelimeler


Myrelaion, rotonda, bütünleşik koruma, kentsel arkeoloji, tarihsel süreklilik.

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaked.2020.21.009

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.