KOCAELİ MÜZESİ’NDEN MÜHÜRLÜ TİCARİ AMPHORALAR

Gonca CANKARDEŞ-ŞENOL

Özet


Kocaeli Müzesi’nde yer alan beş adet tamamı korunmuş mühürlü amphora bu makalenin konusunu oluşturmaktadır. Amphoralar,antik dönemde, çoğunlukla deniz aşırı taşımacılıkta ürünlerin sevkiyatında kullanılan ve kentler arasındaki ticari bağlantıları ortaya koyan kaplardır. Çeşitli yollarla Kocaeli Müzesi’ne kazandırılmış olan bu amphoralar da, Kocaeli ve çevresine ulaşmış ürünlerin kökeni, niteliği, ve kentin ve içinde bulunduğu Bithynia bölgesinin Klasik Çağlardaki ticari faaliyetlerini belgelemektedir. Amphoralar üzerinde yer alan mühürler, amphoraların üretim tarihlerinin daha kesin olarak belirlenmesine yardımcı olmaktadırlar.Müzede yer alan amphoraların 3 adedi, Rhodos, 1 adedi Knidos ve sonuncusu da Thasos kökenlidir. İncelenen amphoraların bazıkulplarının kırık veya üzerlerindeki mühürlerin çok aşınmış olması nedeniyle mühürlerin hepsi korunmamıştır. Ancak, mühürlerinin her ikisi de iyi korunmuş olan bir Rhodos amphorası, amphoranın üreticisi ve onu tarihleyen yöneticinin ilişkisini ilk kez ortaya koyarak, üreticinin faaliyet döneminin yeniden değerlendirilmesine olanak sağlaması açısından önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler


Amphora, Amphora Mühürü, antik ticaret, Nikomedia; Bithynia, Rhodos, Knidos; Thasos

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaked.2019.20.001

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.