MİTOS BARINDIRAN BİR HİKÂYE İÇİNDE ARANAN GERÇEKLİK: HADRİANOUTHERAİ’IN KURULUŞ TARİHİ

Mustafa TÜRK

Özet


Hadrianoutherai, Balıkesir çevresinde yer alan konumu tartışmalı Roma İmparatorluk  Dönemi  kentlerinden  biridir. Antik kaynaklar, kentin Hadrianus tarafından bölgede gerçekleştirdiği başarılı bir avın anısına kurulduğunu aktarmaktadır. Bu durum, Hadrianus’un Küçük Asya’daki iki gezisinden birinde kurulmuş olmasını gerektirse de gezilerin tam rotası ve kronolojisi kesinleştirilemediğindenkentin kuruluş tarihi tartışmalıdır. Literatürde imparatorun her iki gezisine de işaret eden görüşler vardır. Ayrıca gezilerin Küçük Asya ayağının birkaç yıllık süreyi kapsaması, sorunun çözümünü daha da zorlaştırmaktadır. Bu çalışma, kaynaklar ve modern literatürışığında Hadrianoutherai’ın kuruluş tarihini irdelemeyi amaçlamaktadır.


Anahtar Kelimeler


Hadrianoutherai, Hadrianus, Balıkesir, Mysia

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaked.2019.20.002

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.