ANTİK SMYRNA’NIN GÜNEYİNDEKİ SAVUNMA YAPILARI ÜZERİNE MİMARİ BELGELEME ÇALIŞMASI

Ali Kazım ÖZ

Özet


2016-2018 yılları arasında İzmir’in güneyinde gerçekleştirilen mimari tespit çalışmaları kapsamında, çok sayıda antik yapıya aitkalıntılara rastlanmıştır. Rölöve çizimleriyle tespiti ve tescili yapılan bu anıtların arasında en önemli bölümü savunma yapıları oluşturmaktadır. Antik Smyrna kentinin güney savunma hattını oluşturan ve komşu kentlerle olan ilişkisini güçlendiren bu yapılar küçük bir kale veya karakol formundadır. Dönemin siyasal ve toplumsal olaylarına paralel olarak, çoğunlukla Arkaik Dönem’de yerleşilen stratejik noktalar, Geç Klasik ve Helenistik dönemlerde yeniden kullanılmışlardır. Bu nedenle antik kentin güneyinde Buca ve Gaziemir ilçe sınırları içinde kalan altı adet kale yapısı makale konusu olarak seçilmiştir. Yerinde incelemeler sonucu elde edilen arkeolojik veriler sayesinde, antik Smyrna çevresinin tarihi ve toplumsal gelişimi hakkındaki bilgilerin güncellenmesisağlanmıştır.


Anahtar Kelimeler


Smyrna, kale, yüzey araştırması, mimari, belgeleme

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaked.2019.20.007

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.