ANKARA HANLAR BÖLGESİ’NİN MEKANSAL GELİŞİMİ VE BUGÜNKÜ KULLANICI PROFİLİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Zeynep Gökçe ÇAKIR

Özet


Geçmiş ile gelecek arasındaki fiziksel bağın önemli bir parçasını oluşturan tarihi yapıların koruma ve kullanım politikalarının belirlenebilmesi amacıyla, kent ve yapı ölçeğinde geçmiş izlerinin takip edilerek, bugünün analiz edilmesi önemlidir. Geçmişten günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yapan Ankara, Osmanlı Dönemi’nde sof ve tiftik ticareti ile ön plana çıkmış ve ticaret birimlerinin yer seçimi kent gelişimine paralel bir gelişim göstermiştir. Çalışmada bir bedesten etrafında kümelenmiş hanlardan oluşan, ‘Ankara Hanlar Bölgesi’nin mekansal gelişimi ve kullanıcı profili arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Bu çerçevede yapılan yaya ve ticaret birimi sayımından da yararlanılarak; bölgede fayda üreten ‘ticaret birimi çalışanları’na 400 adet, bölgeden fayda sağlayan ‘ziyaretçiler’e 400 adet olmak üzere toplam 800 adet anket uygulanarak; katılımcıların bölgeyi kullanım öncelikleri, tercihleri ve beklentileri ortayakonulmuştur. Bölgede yer alan 12 hanın bilinirlik durumlarının da sorgulandığı anket sonuçları aynı zamanda bölgedeki farklı faydagruplarının karşılaştırmalı görüşlerini de içermektedir. Fayda gruplarına göre çalışma sonuçları farklılaşmakla birlikte, bölgenin tanıtımınınyeterli düzeyde olmaması, bölgede en çok bilinen hanın ‘Çengel Han’ olması ve kullanım dışı olan hanların katılımcılar tarafından bilinmemesi anket çalışmasının ortak sonuçlarıdır. Tarihi yapıların kullanımı sonucunda korunması, fayda yaratması ve bilinirliği arasındaki ilişki ile kullanım dışı olması sonucunda korunamaması, fayda yaratmaması ve bilinmemesi arasındaki ilişki, mekansal analizler ve anket sonuçları birlikte değerlendirilerek doğrulanmıştır. Çalışmanın ‘Ankara Hanlar Bölgesi’nin korunması ve sürekliliğinin sağlanması için verilecek kararlara önemli katkılar sunacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler


Osmanlı Dönemi ticaret merkezi, han, Ankara hanlar bölgesi, koruma-kullanma.

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaked.2019.20.010

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.