KONYA EREĞLİ MÜZESİ’NDEN BİR ZEUS SUNAĞI

Nizam ABAY

Özet


Bu çalışmada Konya İli, Ereğli Müzesi’ne müsadere yoluyla gelen Roma Dönem’i özellikleri sergileyen bir sunak ele alınmaktadır. Buluntu yeri belli olmayan sunak, dikdörtgen prizma gövdeli olup yerel kireç taşından yapılmıştır. Farklı form ve stillerde karşımıza çıkan bu tip sunakların Roma Dönemi’nde kişisel veya dinsel tercihlerle evlerde ve başka kutsal alanlarda adak olarak kullanım gördükleri bilinmektedir. Stil olarak yerel taşra işçiliğini yansıtan Ereğli sunağının ön yüzünde görülen beş satırlık yazıt açıklanmaya çalışılırken ön ve yan yüzlerinde görülen figürler de ikonografik olarak yorumlanmıştır. Yapılan bu yorumlamayla sunak üzerinde yer alan bu figürler ve yazıtlar, Anadolu’da tapınım gören yerel kültler ve tanrı epitetleri hakkında bilgi vermesi açısından önem taşımaktadır. Nitekim sunağın ön yüzünde betimlenen figürün taşıdığı detaylardan ve bu detayların ilişkili olduğu karakterlerden yola çıkılarak yerel Zeus ikonografisi olabileceği fikri öne sürülmüştür. Bu Zeus büstü hem ikonografik hem kült açısından incelenip yorumlanmıştır. Zeus ikonografisinin stil ve işçilik yönünden benzer örneklerle karşılaştırılması sonucunda da sunak MÖ 3. yüzyıl sanatını, özellikle MÖ 210-200 tarihleri arasını yansıttığını göstermiştir.


Anahtar Kelimeler


Sunak, Zeus, Roma Dönemi, i̇konografi, yerel kült.

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaked.2020.21.011

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.