ALANYA ARKEOLOJİ MÜZESİ’NDEN BİR GRUP SAGALASSOS KIRMIZI ASTARLI SERAMİĞİ

Volkan YILDIZ

Özet


Alanya Arkeoloji Müzesi’ne farklı tarihlerde ve farklı şekillerde kazandırılan Sagalassos Kırmızı Astarlı Seramikleri bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Müze envanter kayıtlarına göre bu seramiklerin büyük bir kısmının ne yazık ki buluntu yeri belli değildir. Buluntu yeri belli olan sadece 5 örnek tespit edilmiştir. Müze envanter kayıtlarına göre bu örneklerden 3’ü Mersin civarında, 1 örnek Eskişehir çevresinde, diğer örnek ise Burdur’da bulunmuştur. Ayrıca bu örneklerden 4’ü Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nden Alanya Arkeoloji Müzesi’ne nakil edilmişlerdir. Buluntu yeri belli olmayan seramiklerde de İstanbul Arkeoloji Müzesi’nden ve Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nden nakil edilen örnekler de vardır. Müzedeki Roma Dönemi ince seramikleri arasında Sagalassos Kırmızı Astarlıları grubuna giren 25 örnek saptanmıştır. Sagalassos Kırmızı Astarlıları J.Poblome’nin tipolojisi örnek alınarak gruplanmıştır. Alanya Arkeoloji Müzesi örneklerinin büyük çoğunluğu orijinal Sagalassos Kırmızı Astarlısıyken birkaç örnekte Sagalassos Kırmızı Astarlılarının imitasyonudur. Müzedeki bu gruba giren seramikler form gelişimlerine bakılarak ve Sagalassos başta olmak üzere diğer buluntu merkezlerinden ele geçen benzer örnekler yardımıyla yapılan karşılaştırmalar sonucunda tarihlendirilmiştir. Alanya Arkeoloji Müzesi’nde bulunan Sagalassos Kırmızı Astarlıları MS 1. yüzyıl ile MS 5. yüzyıl aralığına tarihlendirilmektedir.


Anahtar Kelimeler


Alanya Arkeoloji Müzesi, Sagalassos, Sagalassos kırmızı astarlı seramikleri, Roma Dönemi, Roma Seramiği.

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaked.2020.21.010

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.