YAŞAYAN GEÇMİŞ: AŞIKLI HÖYÜK

Mihriban ÖZBAŞARAN, Güneş DURU, Didem TEKSÖZ, Sinan OMACAN

Özet


Orta Anadolu Bölgesi'nin Kapadokya kesiminde yer alan, M.Ö. 9. ve 8. binyıla tarihlenen Aşıklı Höyük, bölgenin en eski yerleşmesidir. 10yılı aşkın süreyle yürütülen kazı çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılan yapı kalıntıları, gerek kerpiç konut mimarisi, gerek toplu kullanıma açık özellikli yapıları, gerekse yaklaşık 1000 yıllık kesintisiz yerleşme tarihi ve gelişimi ile söz konusu dönem ve bölge için mimarlık tarihi açısın­dan emsalsizdir. Kazıların ardından 2006 yılında başlayan yeni proje, Aşıklı Höyük'ün kerpiç mimarisi­nin koruma altına alınması, ulaşılan sonuçların Neolitik yaşam biçimini bütünsel olarak yansıtacak şekilde sergilenmesi ve ortaya çıkarılan geçmişle ilgili verilerin bilgiye dönüştürülme sürecine toplumun ilgi­li kesimlerinin doğrudan ya da dolaylı olarak katılmasını sağlama amacını taşımaktadır. "Saha Gelişim Planı" kapsamında yürütülen koruma ve sergileme çalışmaları, alanın ziyaretçilere en iyi şekilde ve anla­şılabilir olarak sunulması, güvenliğin sağlanarak arkeolojik kalıntıların korunmasının sağlanması ilkesi ile tasarlanmıştır. Proje kapsamında yürütülen, höyüğün belli bir alanını koruyucu çatı yapısı ile kapatma pro­jesi halen sürmektedir. Höyük girişine Neolitik Dönem yaşam biçiminin canlandırılması hedefiyle yeniden inşa edilen bir grup Aşıklı kerpiç binası ise, M.Ö. 8. binyıl yerleşme düzenini, binalar, açık alanlar, sokak­lar ilişkisinde yansıtmaktadır; proje tamamlanmış ve "Tarihöncesi Aşıklı Köyü" ziyarete açılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Aşıklı Höyük, koruma, sergileme, deneysel arkeoloji, yerel halkla etkileşim

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22520/tubaked.2010.0017

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.